Τοποθέτηση & Επισκευή Γρύλλων – Ανεβατόρ

Μηχανικούς και ηλεκτρικούς γρύλλους μπορείτε να τοποθετήσετε στο συνεργείο μας.
Επίσης επισκευάζουμε τα μηχανικά μέρη του γρύλλου, αντικαθιστώντας μέρη και εξαρτήματα του μηχανισμού, αποκαθιστώντας τη βλάβη.
Μεγάλη σειρά καινούργιων after market ανταλλακτικών καλύπτουν και τα πιο απαιτητικά μοντέλα αυτοκινήτων.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να εκτιμήσουμε την επισκευή η αντικατάσταση της ζημίας.